Aanvragen
HOE WERKT HET?

Als u een evenement organiseert in gemeente De Bilt heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Voordat de gemeente de vergunning afgeeft kunnen zij eisen dat er verkeersregelaars wordenaangesteld om de veiligheid te garanderen.

Stichting Verkeersregelaars De Bilt beschikt over meer dan 25 vrijwilligers die een cursus met goed gevolg hebben afgelegd (en jaarlijks een herinstructie krijgen) en dus met de aanstelling door gemeente bevoegd zijn om voor uw evenement als verkeersregelaars op te treden. Omdat wij als stichting geen winstoogmerk hebben is het veel goedkoper om ons het verkeer te laten regelen dan via een commercieel bedrijf die de beroepsverkeersregelaars levert, zonder dat de kundigheid parten speelt. Omdat elk evenement verschillend is gaan wij graag met u rond de tafel zitten wat er aan verkeersregelaars nodig is en kunnen u desgewenst ondersteuning bieden bij de aanvraag van de vergunning. De vergoeding die wij er als stichting voor vragen is afhankelijk van hoeveel verkeersregelaars nodig zijn en hoeveel uur onze inzet nodig is.


DE VOORDELEN

• VKR De Bilt regelt bij veel evenementen en hebben daardoor veel meer ervaring

dan regelaars die slechts 1 maal per jaar een keer een inzet meemaken.
• VKR De Bilt verzorgt het complete pakket. U hoeft zich dus geen zorgen te
maken over de wettelijke aanstellingen en kledingvoorschriften.
• VKR De Bilt hebben de beschikking over porto’s en mobilofoons die niet
vergunningsvrij zijn. Hierdoor kunnen wij adequaat in contact staan met de
regelaars, organisatie en bv. het Rode Kruis.
• VKR De Bilt werkt nauw samen met colleg’s van de SVW en VKR Traffic. Hierdoor
kunnen we ook tijdens grotere evenementen het verkeer beter regelen.

INTERESSE? Download dan hier het aanvraag formulier en vul deze zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op zodat we tot een gesprek kunnen komen. Naar aanleiding van de afspraken tijdens dat gesprek krijgt u van ons een offerte zodat u precies weet wat u ons naar afloop van het evenement verschuldigd bent en wat u van ons kunt verwachten. Indien een aanvraag indient gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.