De belangrijkste zaken op een rij;


Hieronder zetten wij de belangrijkste dingen op een rij.
Lees dit goed door zodat u of wij achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Wij werken voornamelijk met evenementen-verkeersregelaars welke een e-learning hebben gedaan welke jaarlijks opnieuw gevolgd moet worden. Ze krijgen na goed gevolg een pas waarop staat in welke periode en in welke gemeente deze geldig is. Dit is tevens een bewijs dat men werkt in opdracht van onze stichting en tijdens de aanstelling is verzekerd door de gemeente.
Het hele traject van e-learning, aanstelling en de inzet tijdens uw evenement wordt door VKR De Bilt voor zijn rekening genomen. De vraag in 3c over het aantal verkeersregelaars is altijd bij benadering. Dat wil zeggen dat de stichting als zij dat nodig acht kan besluiten meer verkeersregelaars in te zetten, een coördinator te benoemen en/of een centrale post in te zetten. In de regel is een verkeersregelaar altijd 18 jaar of ouder. Bij sommige evenementen kunnen wij ook parkeerwachten inzetten waarvan de minimum leeftijd is gesteld op 16 jaar.
Extra aandacht voor:
– Voor elke persoon die wij inzetten geldt dezelfde vergoeding. Het lage tarief voor 2021 wat wij hiervoor berekenen is € 6,50 (zesenhalve euro) per persoon/per uur plus een hapje en een drankje voor de regelaars. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij externen moeten oproepen. Deze komen veelal uit de omliggende gemeentes en hebben daarom te maken met reiskosten. Deze reiskosten à 19cent (2021) per kilometer brengen wij in rekening bij de opdrachtgever. Uiteraard gebeurt dit alles in samenspraak met de opdrachtgever.
Omdat de tijden en aantal verkeersregelaars nog wel eens kan verschillen met de gegevens die zijn ingevuld op het aanvraagformulier sturen wij GEEN offerte. Wel sturen wij zodra het gehele plan bekend is een bevestiging waarop bij benadering wordt aangegeven wat u aan ons verschuldigd bent. Na het evenement ontvangt u van ons een factuur met duidelijke specificatie welke binnen 30 dagen dient te zijn voldaan.

– Om er zeker van te zijn dat wij de benodigde papieren gereed hebben, de aanstelling rond te hebben bij de gemeente en tijdig onze verkeersregelaars, of indien nodig externe te benaderen, dient het aanvraagformulier 8 weken voor de ingangsdatum van het evenement bij ons binnen te zijn.
Wanneer het aanvraagformulier niet op tijd bij ons binnen, doch 4 weken voor start van het evenement, is wordt het hierboven genoemde tarief verhoogd en komt dan op € 7,50 (zevenenhalve EUR) per persoon/per uur.
Aanvragen welke binnen de 4 weken voor aanvang van de opdracht worden gezien als spoedaanvraag. Een spoedaanvraag betekend veelal dat er een beroep gedaan moet worden op beroepsregelaars omdat het regelen van een aanstelling veelal niet meer mogelijk is. Dat kan betekenen dat wij externen in dienst moeten nemen of u door verwijzen naar een beroepsorganisatie. U moet er dan wel rekening mee houden dat de kosten dan fors hoger kunnen uitpakken, dus is het van groot belang de aanvraag op tijd te doen!

– Het kan voorkomen dat een evenement wordt afgeblazen door externe elementen en dat onze inzet niet meer nodig is. Als dat zo is horen wij dat natuurlijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 dagen voor begin van het evenement. Omdat de voorbereidingen een dag voor het evenement al volop bezig zijn brengen wij indien u een dag van te voren, of de dag zelf afzegt, het volledige bedrag in rekeningvoor de uren dat wij ingezet zouden worden. Uiteraard zullen we geen reiskosten in rekening brengen als er nog niet ten behoeve van het evenement is gereden.

– Ongeacht het aantal verkeersregelaars en uren brengen we per opdracht minimaal € 50,00 (vijftig EUR) in rekening. Neemt u gerust eerst contact met ons op als u nog vragen heeft.

Voor de aanvraag zelf kunt u gaan naar Aanvragen